Løsningen

Dashboard with top-level insights

Viser de viktigste KPI´ene og fordeling på risiko i din portefølje

Tilpass dashboard til ulike brukere

Kalenderfunksjon gir deg full oversikt over egne oppgaver, i tillegg til teamkalender for å se andres aktkviteter. Praktisk opppfølging og oversikt

Klikk og filtrer

Klikk for å filtrere ønsket utvalg. Grafer og tabeller oppdaterer seg etter filter som er satt

Automatiserte oppgaver basert på ny innsikt.

Høyrisikovarsler - velg de mest kritiske hendelsene

Vi overvåker opp mot 50 ulike endringstyper per kunde i din portefølje. Alt fra høyrisikovarsler som konkursvarsler til endringer av mer informativ karakter som endring i ledelsen

Automatiser oppgaver og utfør handling basert på ny innsikt.

Velg type handlinger som du ønsker å automatisere. Eksempel kan være kredittsperre og varsling til ansvarlig selger på utvalgte kunder, gitt ulike hendelser

Orden i kaos. Sorter og filtrer eget utvalg

Data i seg selv er ubrukelig med mindre du kan trekke ut innsikt fra det som kan oppleves som støy, og omsette innsikten til handling

Automatiserte oppgaver basert på ny innsikt

Opprett oppgaver enkelt

For ønsket action kan brukere opprette oppgaver til seg selv, eller sende oppgave over til kollega.

Automatiserte oppgaver basert på ny innsikt.

Kalender for full oversikt og prioritering.

Kalenderfunksjon gir deg full oversikt over egne oppgaver, i tillegg til teamkalender for å se andres aktkviteter. Praktisk opppfølging og oversikt

Klikk og filtrer

Klikk for å filtrere ønsket utvalg. Grafer og tabeller oppdaterer seg etter filter som er satt

TESTOpprett oppgaver enkelt

For ønsket action kan brukere opprette oppgaver til seg selv, eller sende oppgave over til kollega

Automatiserte oppgaver basert på ny innsikt.

Kalender for full oversikt og prioritering

Kalenderfunksjon gir deg full oversikt over egne oppgaver, i tillegg til teamkalender for å se andres aktkviteter. Praktisk opppfølging og oversikt

Orden i kaos. Sorter og filtrer eget utvalg.

Data i seg selv er ubrukelig med mindre du kan trekke ut innsikt fra det som kan oppleves som støy, og omsette innsikten til handling