Automatisert Order-to-Cash.

Bedre lønnsomhet

Axeptia leverer software- og integrasjonsløsninger for bedrifter som ønsker å optimere egen arbeidskapital, redusere risiko og ta gode beslutninger basert på god informasjon om egne kunder og leverandører.


Axeptia Credit Intelligence

Få økt innsikt og kontroll over egen arbeidskapital, kreditt- og inkassoportefølje, både operativt og strategisk.

Kundeverdi:

Gjennom innsikt, analyse og moderne verktøy for beslutningsstøtte, vil du lettere kunne oppnå redusert kredittrisiko, forbedret kredittid og økt salg. Man slipper mye manuelt og tidkrevende arbeid, ved at Axeptia har gjort integrasjonene og sammenstilt relevant data for deg. Med god innsikt basert på egen og ekstern data, vil man lettere kunne bygge og opprettholde sunne relasjoner til kunder og leverandører.

Kunder:

Målgruppen til produktet er ledelse- og økonomifunksjonen i bedrifter som fakturerer på kreditt (B2B og B2C)

Full innsikt og styring

Full innsikt og kontroll over egen kredittportefølje. Ta de rette grepene proaktivt

Frigjør arbeidskapital

Vektøyene du trenger for optimering av arbeidskapital. Kutt kredittkostnader og få økt likviditet

Frigjør IT administrasjon

Lite IT administrasjon – bruk mindre tid på manuelle prosesser – nyt en løsning som alltid er oppdatert

Vi tar sikkerhet på alvor

Vi bruker annerkjent sikker, skalerbar og trygg teknologi

Interne og eksterne data

Vi utvikler, vedlikeholder og drifter standardiserte integrasjoner mot interne og eksterne datakilder: Kredittbyråer, inkassoselskap, i tillegg til kundenes egne økonomisystemer og andre systemer

Nordens eneste nøytrale spesialist

Axeptia har samlet over 45 års spesialistkompetanse fra kreditt- og inkassobransjen

Løsningen

Kredittinformasjon blir kun så bra som datakvaliteten i data- og analysegrunnlaget. Kundens behov for innsikt er Axeptias første prioritet. Vi samler all relevant innsikt i en løsning, slik at du til en hver tid har full oversikt, både overordnet og over detaljene

Enkel og effektiv oversikt over hele kredittporteføljen

Vær proaktiv og ta handlinger basert på god innsikt. Operativt verktøy for å ta daglige valg – strategisk innsikt for aktiv kredittpolitikk.

Dashboard som presenterer de viktigste KPI´ene og fordeling på risiko i din portefølje

Viser de viktigste KPI´ene og fordeling på risiko i din portefølje

Tilpass dashboard til ulike brukere

Innsikten er tilpasset brukernes egne porteføljer og behov

Klikk og filtrer

Klikk for å filtrere ønsket utvalg. Grafer og tabeller oppdaterer seg etter filter som er satt

swipe to read more

Dashboard som presenterer de viktigste KPI´ene og fordeling på risiko i din portefølje

Viser de viktigste KPI´ene og fordeling på risiko i din portefølje

Tilpass dashboard til ulike brukere

Innsikten er tilpasset brukernes egne porteføljer og behov

Klikk og filtrer

Klikk for å filtrere ønsket utvalg. Grafer og tabeller oppdaterer seg etter filter som er satt

Oppgaver og notifikasjoner

Innsikt har ingen verdi hvis den ikke brukes. Opprett oppgaver til deg selv eller kolleger og sørg for handling. Få notifikasjoner om de viktigste hendelsene eller ny innsikt.

Opprett oppgaver enkelt.

For ønsket action kan brukere opprette oppgaver til seg selv, eller sende oppgave over til kollega

Automatiserte oppgaver basert på ny innsikt.

Opprett automatiserte oppgaver basert på regler. Eksempel kan være å sette automatisk kundesperre på kunder med høynet risiko

Kalender for full oversikt og prioritering.

Kalenderfunksjon gir deg full oversikt over egne oppgaver, i tillegg til teamkalender for å se andres aktkviteter. Praktisk opppfølging og oversikt

swipe to read more

Opprett oppgaver enkelt.

For ønsket action kan brukere opprette oppgaver til seg selv, eller sende oppgave over til kollega

Automatiserte oppgaver basert på ny innsikt.

Opprett automatiserte oppgaver basert på regler. Eksempel kan være å sette automatisk kundesperre på kunder med høynet risiko

Kalender for full oversikt og prioritering.

Kalenderfunksjon gir deg full oversikt over egne oppgaver, i tillegg til teamkalender for å se andres aktkviteter. Praktisk opppfølging og oversikt

Kredittovervåk – få varsler ved kritiske hendelser

Løsningen samler alle oppdateringer på din portefølje. Få varsler ved kritiske hendelser som påvirker kredittanbefaling. Se også andre oppdateringer av hendelser på dine kunder

Høyrisikovarsler - velg de mest kritiske hendelsene.

Vi overvåker opp mot 50 ulike endringstyper per kunde i din portefølje. Alt fra høyrisikovarsler som konkursvarsler til endringer av mer informativ karakter som endring i ledelsen

Automatiser oppgaver og utfør handling basert på ny innsikt.

Velg type handlinger som du ønsker å automatisere. Eksempel kan være kredittsperre og varsling til ansvarlig selger på utvalgte kunder, gitt ulike hendelser

Orden i kaos. Sorter og filtrer eget utvalg.

Data i seg selv er ubrukelig med mindre du kan trekke ut innsikt fra det som kan oppleves som støy, og omsette innsikten til handling

swipe to read more

Høyrisikovarsler - velg de mest kritiske hendelsene.

Vi overvåker opp mot 50 ulike endringstyper per kunde i din portefølje. Alt fra høyrisikovarsler som konkursvarsler til endringer av mer informativ karakter som endring i ledelsen

Automatiser oppgaver og utfør handling basert på ny innsikt.

Velg type handlinger som du ønsker å automatisere. Eksempel kan være kredittsperre og varsling til ansvarlig selger på utvalgte kunder, gitt ulike hendelser

Orden i kaos. Sorter og filtrer eget utvalg.

Data i seg selv er ubrukelig med mindre du kan trekke ut innsikt fra det som kan oppleves som støy, og omsette innsikten til handling

Om oss

Axeptia er startet av personer med bred bransjeerfaring fra kreditt og inkassobransjen med en felles lidenskap for effektive kreditt- og inkassoprosesser ved hjelp av gode IT-løsninger.

Etter lang fartstid i bransjen har vi sett en sterkt økende trend hvor bedrifter etterspør mer effektive integrasjonsløsninger og digitaliserte prosesser knyttet til kredittstyring. Axeptia tar derfor posisjonen som markedets eneste uavhengige og nøytrale spesialist i Norden på digitalisering av kredittstyring. Vi tilbyr kompetanse og en plattform for effektiv styring av egen kreditt- og inkassoportefølje, uten å gå på kompromiss med teknologi, data eller muligheter for effektiv beslutningsstøtte.

Kredittinformasjon blir kun så bra som datakvaliteten i data- og analysegrunnlaget. Vi er integrert mot en rekke datakilder, og det er kundens behov for innsikt og effektivisering som er vår første prioritet.